Przejdź do treści

Wolontariat AGAPE

Agape działa od 2003 roku w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
im. Komisji Edukacji Narodowej.
Koło założyła dr Maria Jordan, która była jego wieloletnim opiekunem.

Obecnie opiekunem jest dr Katarzyna Sygulska (dyżur: wtorek, godz. 12.00-13.30, pokój nr 511).

Koło składa się w większości z członków wspierających, natomiast w zarządzie zasiadają 3 osoby:
• Angelika Łężniak (przewodnicząca),
• Katarzyna Zaremba,
• Joanna Mącior.

Do celów działalności Agape należą:
• bezinteresowna pomoc potrzebującym,
• oferowanie wsparcia w różnych dziedzinach,
• organizowanie akcji charytatywnych,
• szerzenie idei wolontariatu,
• współpraca ze środowiskiem.

Ostatnie akcje pomocowe Agape:
• udział studentów w akcji Banku Żywności jako koordynatorzy zbiórek,
• świąteczna zbiórka żywności i artykułów gospodarstwa domowego dla Niewidomych Mężczyzn,
• świąteczna zbiórka żywności i artykułów pielęgnacyjnych dla Dzieci z Domu Dziecka.

Osoby chcące bezinteresownie pomagać innym zapraszamy do współpracy ze Studenckim Kołem Wolontariatu Agape!

www: AGAPE Studenckie Koło Naukowe

Archiwa