Przejdź do treści

Lista pracowników

dr Karolina Czerwiec

dr Karolina Czerwiec

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

ORCID: 0000-0002-3774-6901

karolina.czerwiec@up.krakow.pl

dr Anna Czyż

z-ca Dyrektora Instytutu

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

ORCID: 0000-0002-6145-8061

anna.czyz@up.krakow.pl
dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

ORCID: 0000-0002-2215-0988

natalia.demeshkant@up.krakow.pl

prof.UP Katarzyna Dormus

z-ca Dyrektora Instytutu

Katedra Historii Oświaty i Wychowania

katarzyna.dormus@up.krakow.pl
dr hab.  Artur Fabiś, prof. UP

dr hab. Artur Fabiś, prof. UP

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

ORCID: 0000-0002-5624-6232

artur.fabis@up.krakow.pl
mgr Paulina Koperna

mgr Paulina Koperna

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

ORCID: 0000-0002-9565-6082

paulina.koperna@up.krakow.pl
dr Marta Krupska

dr Marta Krupska

Katedra Teorii i Filozofii Wychowania

ORCID: 0000-0001-9990-5683

marta.krupska@up.krakow.pl