Przejdź do treści

dr Marta Krupska

dr Marta Krupska

Katedra Teorii i Filozofii Wychowania

marta.krupska@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 01

pok: 501

ORCID: 0000-0001-9990-5683

publikacje:

https://tiny.pl/tk4bt

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: czw.10.15-11.00, środy: 12:00 - 12:45 pok.502 dyżur dla studentów niestacjonarnych : (online) 26.03 17.00-17.45 30.04 17.00-17.45 21.05 17.00-17.45 11.06 17.00-17.45

Pedagog, filozof. Rozwija problematykę badawczą związaną z koncepcją relacji pedagogicznej jednego z czołowych przedstawicieli pedagogiki fenomenologicznej Maxa van Manena. W obszar jej zainteresowań badawczych wchodzi pedagogika fenomenologiczna, filozofia wychowania pedagogika kultury oraz etyka pedagogiczna. Współpracuje ze środowiskiem badawczym związanym z phenomenology of practice Maxa van Manena w Europie i w Ameryce Północnej. Ma również wieloletnie doświadczenie pracy w instytucji kultury i angażuje się w różnorodne inicjatywy służce popularyzacji nauki w środowisku lokalnym. Realizuje autorski projekt warsztatów twórczego pisania dla dzieci i młodzieży o charakterze pedagogicznym.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Teoria i praktyka wychowania (ćw), Pedagogik ogólna (ćw), Antropologia kulturowa (ćw), Pedeutologia (ćw.), Ethos pracy pedagoga (ćw).