Przejdź do treści

dr hab. Artur Fabiś, prof. UP

dr hab.  Artur Fabiś, prof. UP

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

artur.fabis@up.krakow.pl

tel: 12 662 6595

pok: 410

https://arturfabis.wordpress.com

ORCID: 0000-0002-5624-6232

publikacje:

https://tiny.pl/7cw6d

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: wt.11.00-11.45- dyżur on-line dyżur dla studentów niestacjonarnych: 13.03 12.00-12.45, 03.04 13.00-13.45, 15.05 13.00-13.45, 04.06 17.45-18.30

Pedagog, specjalność: gerontologia i andragogika. Doświadczony nauczyciel oraz wicedyrektor w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Autor i współautor kilku monografii z zakresu gerontologii społecznej i andragogiki komparatystycznej, redaktor kilkunastu prac zbiorowych z zakresu edukacji dorosłych i gerontologii społecznej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rozwoju w starości, uczenia się i doświadczania trosk. Członek Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego; V-ce Prezes Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych; Założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mysłowicach. Redaktor Naczelny Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Andragogika, Formy wsparcia dorosłych, Gerontopedagogika, Aktywizacja społeczna, Seminarium dyplomowe