Przejdź do treści

dr Karolina Czerwiec

dr Karolina Czerwiec

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

karolina.czerwiec@up.krakow.pl

tel: 12 662 7249

pok: 505

ORCID: 0000-0002-3774-6901

publikacje:

https://tiny.pl/tk4st

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: czwartki: 11.30-12.30 , środa 15.30-16.15, czwartek 10.45-11.30 dyżur dla studentów niestacjonarnych: 9.10 12.15-13.00 6.11 12.15-13.00 grudzień: brak zajęć

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii człowieka. Jej działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień edukacji interdyscyplinarnej oraz komunikacji problemów socjonaukowych. Prowadzi badania nad problemami biologii / tożsamości człowieka w kontekstach edukacyjnych i społeczno-kulturowych.

W pracy ze studentami wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas kilkuletniej pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz podczas realizacji krajowych i międzynarodowych projektów o charakterze edukacyjnym.

 

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim (2022/2023):

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna, Pedagogika w praktyce instytucjonalnej, Pedagogika twórczości, Komunikacja interpersonalna, Komunikacja interpersonalna w resocjalizacji, Zagrożenia cywilizacyjne, Edukacja prozdrowotna, Seminarium dyplomowe