Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

natalia.demeshkant@up.krakow.pl

tel: 12 662 6106

pok: 504

ORCID: 0000-0002-2215-0988

publikacje:

https://tiny.pl/tk4sf

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: czwartek 11.30-12.30 po wcześniejszym ustaleniu mailowym dyżur zdalny dla studentów niestacjonarnych: po wcześniejszym ustaleniu mailowym

Pedagog, specjalizuje się w dziedzinie kształcenia nauczycieli, dydaktyki akademickiej, Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzi badania dotyczące kształtowania i doskonalenia kompetencji (w tym informatycznych) nauczycieli różnego poziomu; kształtowania świadomości i postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży; wartości demokratycznych studentów specjalności nauczycielskich.

Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych.

 

Od wielu lat współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi. Członkini European Science Education Research Association (ESERA); International Organization for Science and Technology Education (IOSTE); the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE); The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI); członkini wspierająca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Od 2017 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego Nauczyciel z Pasją w Instytucie Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny. Członkini Rady Naukowej czasopism naukowych Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiale Pertinentia; Edukacja Biologiczna i Środowiskowa; Adult Education: Theory, Experience, Prospects.

 

Kierownik szeregu projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym:

2018-2020 –projekt „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji” w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER na lata 2014-2020;

2021-2022 – projekt „Edukacja w dobie Covid-19. Popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie kryzysowej nauki zdalnej” w ramach programu MEiN Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu;

2022-2023 – projekt Distance & Remote Education to Achieve More (DREAM) w ramach Programu Erasmus+ (Action Type KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education)

2022-2024 – projekt Net(t)work for the Development and Exchange of Virtual and Inclusive Sustainability Education (NettDEVISE) w ramach Programu Erasmus+ (Action Type KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education);

2022-2024 – projekt Values in democracy education – enhancing competencies and beliefs of teacher students through a joint study program (ValiDE) w ramach Programu Erasmus+ (Action Type KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education).

 

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim (2022-2023):

Pedagogika Ogólna; Pedagogika w Placówce Instytucjonalnej; Przedsiębiorczość w pracy pedagogicznej; Seminarium Dyplomowe (A, B, C); Seminarium Magisterskie (A, B, C, D)