Przejdź do treści

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

natalia.demeshkant@up.krakow.pl

tel: 12 662 6106

pok: 504

ORCID: 0000-0002-2215-0988

publikacje:

https://tiny.pl/tk4sf

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: czwartek 9.30-11.00, pon.12.30-13.15 , dyżur zdalny dla studentów niestacjonarnych:

Pedagog, specjalizuje się w dziedzinie kształcenia nauczycieli, dydaktyki akademickiej, edukacji środowiskowej. Prowadzi badania dotyczące kształtowania
i doskonalenia kompetencji (w tym informatycznych) nauczycieli różnego poziomu; sposobów wpływu na zmiany zachowania żywnościowego oraz kształtowanie świadomości i postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Od wielu lat współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczym (w tym UP we Wrocławiu, SGGW, UR w Krakowie, Hammelin University of Applied Sciences (Finlandia), Tallinn University (Estonia), Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt (Niemczy), Charles University in Prague (Chechy) i inne. Członek European Science Education Research Association (ESERA) i International Organization for Science and Technology Education (IOSTE); Kierownik Programowego projektu pt. „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji” w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER na lata 2014-2020. Współwykonawca krajowego projektu „Kompetentny nauczyciel-mistrz i wychowawca”, NCBR POWR.03.01.00-00-KN22/18-00  (2018-2022) oraz międzynarodowego projektu „An Innovative Online Teaching Project – Internationalization of Teacher Training”.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Pedagogika, Koncepcje i praktyki wychowania, Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej, Tutoring