Przejdź do menu Przejdź do treści

Laboratorium Psychoedukacji

Laboratorium Psychoedukacji funkcjonuje w strukturach Instytutu Nauk o Wychowaniu. Oferuje różnorodne formy wsparcia dla studentów:

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla studentów UP, w tym szczególnie dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
  • Konsultacje i poradnictwo edukacyjne dla dyslektycznych studentów i innych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Konsultacje i terapeutyczne wsparcie osób z zaburzeniami mowy.
  • Inne, w zależności od potrzeb studentów oraz możliwości i kompetencji nauczycieli akademickich.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem porad, konsultacjami, pomocą o charakterze terapeutycznym mogą zgłaszać się osobiście do osób koordynujących pracę Laboratorium (dr Jolanta Rybska-Klapa – pokój 508, dr Hanna Stępniewska-Gębik – pokój 412, dr Anna Kaczmarska – Tabor – pokój 507) w każdy czwartek w godz. 12.00-13.00.  lub mailowo (jolanta.rybska-klapa@up.krakow.pl hanna.stepniewska-gebik@up.krakow.pl, anna.kaczmarska-tabor@up.krakow.pl).

 

Archiwa