Przejdź do treści

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

Kierownik: dr hab. Ryszard Ślęczka, prof. UP

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP
dr hab. Artur Fabiś, prof. UP
dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP
dr Hanna Stępniewska-Gębik
dr Anna Czyż p.o z-ca Dyrektora
dr Paulina Koperna
dr Karolina Czewiec

Archiwa