Przejdź do treści

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Skład Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Justyna Wojniak, prof. UP- przewodnicząca

dr Joanna Wnęk-Gozdek -z-ca przewodniczącej

dr Karolina Czerwiec

dr Katarzyna Sygulska

dr Hanna Stępniewska- Gębik

Archiwa