Przejdź do treści

Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/ALBIE

Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/ALBIE
UMB Banska Bystrica doc. Ivan Pavlov, mgr Barbora Vanek, Uniwersytet Pedagogiczny Dr inż. Łukasz Tomczyk
1352380, Erasmus+ KA2, 30.09.2016 – 30.12.2018

Projekt  Albie opiera się na ukazaniu korzyści społecznych wynikających z  inwestycji edukacyjnych zwiększających zdolność młodych dorosłych w dostosowaniu się do rynku pracy i zmian społecznych. Tło projektu opiera się na wcześniejszych badaniach wykazujących związek pomiędzy poziomem analfabetyzmu funkcjonalnego i jakości życia. Zakłada się, że pozytywne efekty działań edukacyjnych powiązane są z kompetencjami funkcjonalnymi. W tym kontekście kształcenie i uczenie się młodych dorosłych może przyczynić się do integracji społecznej osób zagrożonych defaworyzacją. Niski poziom alfabetyzacji wraz z nierównościami społecznymi sprawiają, że młodzi dorośli bardziej podatni są na nierówne uczestnictwo w rynku pracy i systemie edukacji całożyciowej. Niski poziom kompetencji funkcjonalnych jest przeszkodą w podnoszeniu jakości życia.
Zaproponowane działania w ramach projektu Albie składają się z: analizy wyników pomiarów międzynarodowych w obszarze kompetencji funkcjonalnych oraz wypracowaniu skutecznych modeli podnoszących poziom tychże kompetencji. Grupą docelową w projekcie są młodzi dorośli (w wieku 18-35 lat). W badania i działania zaangażowane są nie tylko pracownicy naukowi, lecz również przedstawiciele sektora NGO.

Archiwa