Przejdź do menu Przejdź do treści

Zaproszenie na VII Konferencję Naukowo-Szkoleniową 15.12.2022

               
                                                                                  Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ

 

PROGRAM VII KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

organizowanej przez

Instytut Pedagogiki społecznej i Wsparcia Rodziny
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych i Penitencjarnych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
pt.:

CZŁOWIEK W ORBICIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ – UZALEŻNIENIA – POMOC, PROFILAKTYKA I TERAPIA

Kraków, 15 grudnia 2022 r.

 

Patroni honorowi konferencji:

prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

insp. Zbigniew Nowak Komendant Miejski Komendy Policji w Krakowie

mgr Michał Tochowicz
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

 

Komitet Naukowy:

dr hab. Jan Ryś, prof. .UP-Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Katarzyna Dormus , prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Olga Wyżga – Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Jiri Prokop, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Karola w Pradze

hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

hab. Justyna Kusztal – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Katarzyna Kosiorowska –Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie

Dr Grzegorz Wodowski – Poradnia MONAR w Krakowie

 

Komitet Organizacyjny:

dr Magdalena Lubińska-Bogacka – sekretarz naukowy

mgr Katarzyna Kosiorowska – sekretarz naukowy

dr Joanna Wnęk-Gozdek – sekretarz

Studenci Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych i Penitencjarnych         

                        

Konferencja odbywa się w wersji stacjonarnej w Sali 401-IV piętro-Nowa Aula,ul. Ingardena 4

(Organizatorzy przewidują też  czas na pytania od Uczestników Konferencji po każdym Wystąpieniu)

 

Program Konferencji

8:00 – 8:30 Rejestracja uczestników

8.30-8.45 Uroczyste otwarcie konferencji

Przemówienia okolicznościowe:

 • Profesor Jan Ryś – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
 • Michał Tochowicz – Dyrektor Szpitala Klinicznego dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
 • Łukasz Stankiewicz- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
 • mgr Katarzyna Kosiorowska – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
 • dr Magdalena Lubińska-Bogacka- Instytut PSIWR , opiekun Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych i Penitencjarnych

 

 

9.00:00 – 15:00 15 grudnia 2022 – Obrady Plenarne

Moderatorzy:  mgr Katarzyna Kosiorowska, dr Roman Solecki, dr Magdalena Lubińska-Bogacka

 • Terapia osób uzależnionych- Jak zdobyć umiejętności w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową( w sytuacji pandemii), mgr Jacek Kraus, psycholog, certyfikowany terapeuta  uzależnień, specjalista terapii uzależnień w Szpitalu Klinicznym  dr.Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
 • Używanie, uzależnienie, rozpoznawanie, programy rekomendowane – system pomocy, mgr Grzegorz Wodowski, socjolog, Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień – Stowarzyszenie Monar, terapeuta uzależnień,
 • Prawnokarne aspekty posiadania substancji psychoaktywnych w perspektywie UPN, dr Filip Duski, prawnik, adwokat
 • Charakterystyka substancji psychoaktywnych i ich uczestników, mgr Bartosz Michalewski, terapeuta uzależnień ,MONAR-Kraków
 • Dobre Praktyki-Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej ,,Parasol”, mgr Beata Sierocka , Prezes CPIES Parasol
 • Trauma-praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi , dr Roman Solecki, terapeuta uzależnień
 • Sztuka kształtowania życia optymalnego- wymiar jednostkowy i społeczny ,  mgr Paweł Gozdek psychotraumatolog,  logoterapeuta, psychoterapeuta
 • Systemowe działania Policji w zakresie prewencji uzależnień, mgr Maciej Szmidt , Policja Komendy Miejskiej w Krakowie
 • Kompetencje nauczycieli i wychowawców – działania w zakresie zagrożeń uzależnień u dzieci i młodzieży, dr Magdalena Lubińska-Bogacka, pedagog , terapeuta

 

8:00- 8:30 – Rejestracja uczestników

8:30 – 8:45 – Uroczyste powitanie gości

10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa/w przerwie kawowej projekcja filmu  i rozdawanie materiałów dydaktycznych związanych z uzależnieniami

12:00 – 12:20 – Szybki lunch

15:00 – 16:30 – Zakończenie Konferencji

 

Archiwa