Przejdź do treści

Godziny rektorskie

Godziny rektorskie

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dzień 20 maja br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych.

godziny rektorskie

Archiwa