Przejdź do menu Przejdź do treści

Women, Families, Careers – Effects of the Pandemic on Work/Life Balance in the Visegrad Countries

Realizacja Projektu: od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022

Projekt jest finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego

Strona główna projektu: https://visegradwomen.net/

 

W projekcie uczestniczą:

1) Koordynator: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kariety Kobiet na Węgrzech/ The Association for Women’s Career Development in Hungary (AWCDH)

2) Stowarzyszenie Kobiet Biznesu ze Słowacji/Association of Business Women from the Slovak Republic

3) Business & Professional Women CR z.s. z Czech

4) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

Opis:

Biorąc pod uwagę zainteresowania badawcze Katedry Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej, uważamy, że naszym obowiązkiem jest zajęcie się wraz z naszymi partnerami V4 (kraje Grupy Wyszehradzkiej) wpływem pandemii na życie rodzinne i zawodowe kobiet, a zwłaszcza jej wpływem na rynek pracy.

Dlatego cieszymy się, że wraz z profesjonalnymi partnerami z krajów V4, (Business & Professional Women CR z.s. z Czech, Stowarzyszenie Kobiet Biznesu ze Słowacji oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z Polski) mamy możliwość realizacji projektu „Kobiety, Rodziny, Kariera – wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w krajach Grupy Wyszehradzkiej” od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022, dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W ramach naszego projektu zbadamy wpływ pandemii na cztery grupy kobiet (matki z dziećmi, kobiety planujące rodzinę, kobiety w wieku 50+ oraz kobiety ze środowisk wiejskich), w szczególności w odniesieniu do ich życia rodzinnego i zawodowego.

Projekt będzie realizowany jednocześnie w 4 krajach z wykorzystaniem głównie narzędzi internetowych, co pozwoli nam zaangażować dużą liczbę uczestników ze wszystkich 4 krajów, dzięki aktywnemu udziałowi 4 organizacji i mobilizacji ich sieci kontaktów.

Uzyskane wyniki badań będą stanowić podstawę do opracowania programu wsparcia (pedagogiczno-profilaktycznego) dla grup docelowych, w formie szkoleń, warsztatów i webinariów udostępnionych w sieci w trybie otwartego dostępu.

Opierając się na naszych ustaleniach, analizach uzyskanych wyników badań i materiałów, a także na opiniach ekspertów i dobrych praktykach w kontekście krajów V4, mamy nadzieję zapewnić decydentom dobrze ugruntowane tło dotyczące wpływu pandemii na życie kobiet, w szczególności w odniesieniu do ich sytuacji zawodowej i rynku pracy. Informacje i doświadczenia uzyskane w ramach projektu będą również niezbędne w kontekście wyzwań przyszłości i do wykorzystania w okresie postpandemicznym.

W skład polskiego zespołu wchodzą: dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – koordynator,
dr hab. Jiří Prokop, prof. UP, dr Ewa Śliwa, dr Joanna Wnęk-Gozdek, Marta Śliwa

Archiwa